Vítejte

Otec Pio

Pokud Ti chybí živé společenství, místo, kde se můžeš společně s ostatními přáteli učit modlit chválami, naslouchat katechezi a ve skupinkách se nad tématy sdílet, setkávat se nad Písmem sv. a zkoumat jeho hlubiny, poznávat, jak se můžeš sobě vlastním způsobem zapojit do evangelizace, pak ti nabízíme právě naše společenství CESTOU K ŽIVOTU.

Pokud by ses s námi chtěl blíže seznámit, přijď jakékoli první úterý v měsíci (kromě letních prázdnin) na chvály, které začínají po mši sv. a nešporách kolem 19h. Od dubna do října je možné přijít také druhé úterky v měsíci, kdy probíhají naše evangelizační akce. Po příchodu vyhledej br. Serafína, od něj se dozvíš více.

Naše společenství vede tým tvořený misionáři ze Školy křesťanského života Marie z Nazaretu, mnoha pro Ježíše nadšených bratří a sester, spolu s bratry kapucíny. Scházíme se v klášteře kapucínů při kostele sv. Josefa na Novém Městě, náměstí Republiky, Praha 1.

Přijď, těšíme se na setkání s Tebou!

Reklamy