VítejtePokud Ti chybí živé společenství, místo, kde se můžeš společně s ostatními přáteli učit modlit chválami či adorací, naslouchat katechezi a ve skupinkách se nad tématy sdílet, setkávat se nad Písmem sv. a zkoumat jeho hlubiny, poznávat, jak se můžeš sobě vlastním způsobem zapojit do evangelizace, pak ti nabízíme právě naše společenství CESTOU K ŽIVOTU.

Pokud by ses s námi chtěl blíže seznámit, přijď jakékoli úterý (kromě letních prázdnin) po mši sv. a nešporách kolem 19 h, vyhledej br. Serafa a od něj se dozvíš více, nebo nám rovnou napiš na email:  kontaktckz@gmail.com

Naše společenství vede tým tvořený misionáři ze Školy křesťanského života Marie z Nazaretu, mnoha pro Ježíše nadšených bratří a sester, spolu s bratry kapucíny. Scházíme se v klášteře kapucínů při kostele sv. Josefa na Novém Městě, náměstí Republiky, Praha 1.

Co potřebuješ s sebou? Touhu alespoň nějak blíž poznat Pána Ježíše, žít pro něj a chtít se o tuto radost podělit s dalšími.

Přijď, těšíme se na setkání s Tebou!