Vítejte

Otec Pio

Pokud Ti chybí živé společenství, místo, kde se můžeš společně s ostatními přáteli modlit, naslouchat katechezi a ve skupinkách se nad tématy sdílet, setkávat se nad Písmem sv. a zkoumat jeho hlubiny, či zakoušet sílu bibliodramatu, poznávat, jak se můžeš sobě vlastním způsobem zapojit do evangelizace, pak ti nabízíme právě naše společenství

Cestou k životu

Scházíme se každé úterý po mši sv., tedy v 19 h. Setkání vede skvělý tým tvořený misionáři ze Školy křesťanského života Marie z Nazaretu, mnoha pro Ježíše nadšených bratří a sester, spolu s br. Serafínem, kapucínem.

Přijď, těšíme se na setkání s Tebou!

 

 

Reklamy