Kroniky

Kronika biblické skupinky 2017/18:

září 17 – Povolání Samuela (1 Sam 3,1-10)

listopad 17 – bibliodrama: Zacheus (Lk 19,1-10)

leden 18 – Ježíš kráčí po moři (Mt 14,22-33)

únor – Simeon a Anna (LK  2,21-38)

březen – Bibliodrama ze života sv. Václava na (Lk 6,27-28)

duben – setkání Matrie Magdalské se zmrtvýchvstalým Ježíšem (Jan 20,1-23)

květen – Ježíš a hříšnice (Jan 8,2-11)


Kronika evangelizační skupinky 2017/18:

23.01.2018          Evangelizace, svědectví osobního posvěcování, modlitby na ulici za lidi, za domy, za úřady, za instituce – forma „značkování“

27.02.2018          Evangelizace, hledání motivace a postojů k vyjití ven, katecheze ke komu vycházíme, co a jak sdělovat, jak svědčit, nácvik svědectví: Jak jsem se setkal s Boží láskou

27.03.2018          Procházka Prahou s průvodkyní postiženými místy, sdílení průvodkyně, modlitba za postižená, zraněná a nemocná místa

24.04.2018          Modlitba za postižená místa, hledání a motivace proč a s čím vycházíme, svědectví, naslouchání Božímu hlasu

22.05.2018          Modlitba za Prahu s vycházkou na Letnou, naslouchání Božímu hlasu, uložení medailky P. Marie do půdy na Letné

26.06.2018          Modlitba za Prahu na Náměstí Republiky, představení konceptu 7 vrchů, rozdělení ulic a částí Prahy k modlitbě během prázdnin

Reklamy